Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marzena Guzowska

Absolwentka dwuletniego studium ekonomicznego, a  następnie studiów drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Od 23 lat kariery zawodowej związana z Urzędem Miasta Chełm, gdzie pracowała m.in. na stanowisku ds. kontroli jednostek samorządowych oraz sprawozdawczości,  a następnie na stanowisku do spraw budżetu.  Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Budżetu. Prywatnie pasjonuje się ogrodnictwem.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK