Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Jowanka Jakubek-Lalik

Dr nauk prawnych, politolożka, adiunktka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka z zakresu prawa ustrojowego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa i polityk Unii Europejskiej, zarządzania publicznego, reformowania administracji publicznej, służby cywilnej, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Stypendystka m.in. London School of Economics and Political Science. Jako ekspertka do spraw reform administracji publicznej, oprócz Polski, pracuje m.in. w Bułgarii, Armenii, Serbii, Północnej Macedonii i Kazachstanie. Wykłada gościnnie na uczelniach w Holandii, Norwegii, Ukrainie i Słowacji. Członkini zespołu Kancelarii Radcy Prawnego Iwony Renz, gdzie świadczy ekspercką pomoc prawną m.in. organom samorządu terytorialnego. Prowadzi szkolenia dla sędziów, tłumaczy pracujących w instytucjach UE i urzędników administracji publicznej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Pracuje w zespołach badawczych, przygotowujących naukowe raporty wykorzystywane przy reformowaniu administracji publicznej – m.in. „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach” (2014), „Procesy, Cele, Kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” (2016), „Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo" (2019). Biegle zna język angielski, ponadto posługuje się językami: francuskim, rosyjskim, hiszpańskim i niemieckim.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK