Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Mariusz Filipek

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Jest wspólnikiem zarządzającym Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k., Prezesem Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej, Wiceprezydentem Pracodawców Rzeczpospolitej oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski. Jest również Wiceprzewodniczącym prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa samorządu terytorialnego. W latach 2009 – 2011 był konsultant do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 r. do 2017 r. pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a obecnie pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prelegent szeregu wykładów i szkoleń. Autor licznych publikacji o tematyce związanej z prawem.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK