Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Andrzej Dec

Absolwent matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Programista i projektant systemów informatycznych, menedżer w firmie informatycznej. Obecnie na emeryturze. Radny Miasta Rzeszowa od 1990 roku. Przewodniczący Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Rzeszowskiego w latach 1990-1994. Członek Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego w latach 1992-1994. Wiceprzewodniczący Rady Miasta w latach 1994-2002 oraz Przewodniczący w roku 2005 i od 2010 do dzisiaj.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK