Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Bartosz Wilk

Prawnik i ekonomista, doktorant w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant radcowski. Ekspert prawny Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Kierownik projektu naukowego Instytucja inicjatywy lokalnej jako forma koprodukcji usług publicznych, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Odbył wyjazdy naukowe w Holandii i Szwajcarii, natomiast wyniki prowadzonych badań prezentował na konferencjach naukowych w Rumunii, Czechach, Bułgarii i Zjednoczonym Królestwie. Autor książki pt. Raport o stanie JST (Warszawa 2020).

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK