Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Magdalena Sułek

Od ponad 5 lata tworzy i wdraża strategię komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej ​w ENERIS, w jej rękach jest też prowadzenie konsultacji społecznych związanych z nowymi inwestycjami i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Wspóltworzy i prowadzi Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych oraz Koalicję 5 frakcji, której celem jest wprowadzenie spójnego systemu oznakowania opakowań i pojemników symbolami wskazującymi na sposób segregacji (5frakcji.pl). Autorka programów tj.: Segreguję – nie widzę przeszkód, wystawy Strażnicy Planety, nagrodzona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu statuetką „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Wcześniej pracowała m.in. w Danone, Agendzie ONZ ds. Rozwoju (UNDP) i PwC.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK