Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Jolanta Sałęga

Audytor wewnętrzny, certyfikat Ministra Finansów nr 1014/2004. Zastępca Koordynatora Śląskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. 15-letnia praktyka zawodowa w audycie, ostatnio na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Audytu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Doświadczenie m.in. w przeprowadzaniu badań środowiska wewnętrznego w audytowanych jednostkach (tzw. audyty etyczne) oraz koordynacja II poziomu kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. Od sierpnia 2019 r. Sekretarz Miasta Bierunia.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK