Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Jarosław Feliński

Praktyk, wykładowca wyższych uczelni; wykładowca na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Kierownik zespołu audytorów bezpieczeństwa informacji i inspektorów ochrony danych w IODO Consulting. Twórca i prekursor autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI od 2013 i IODO od 2017 r. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA]. Doktorant AMW w Gdyni. Autor książek i publikacji dotyczących zagadnień problematyki społeczeństwa informacyjnego. Wieloletni współpracownik jednostek samorządów, resortu sprawiedliwości, placówek oświatowych oraz przedsiębiorców. Inicjator utworzenia i Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce. Stały prelegent i gość Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK