Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Mateusz Cebula

Urodzony w 1989 r. w Dębicy, z wykształcenia inżynier kliniczny i informatyk (dwukrotnie absolwent AGH w Krakowie), zawodowo główny inżynier ds. oprogramowania w globalnej firmie informatycznej, absolwent XX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Razem z żoną Kasią wychowuje dwóch synów - Huberta i Tymoteusza.

Zaangażowany w działalność społeczną od 2004 r. W Związku Harcerstwa Polskiego pełnił różne funkcje - obecnie Przewodniczący Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP, wcześniej m.in. Komendant Hufca ZHP Dębica, Zastępca Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP, członek Rady Naczelnej ZHP. Od 2012 r. do dziś lider Szlachetnej Paczki w Dębicy i okolicach, a w latach 2013-2015 Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego. Za tą działalność odznaczony m.in. Medalem “Pro Patria”, Odznaką Honorową Sybiraka oraz Srebrnym i Brązowym Krzyżem “Za zasługi dla ZHP”, laureat i finalista plebiscytów i konkursów dla wolontariuszy, społeczników.

W 2014 r. wybrany radnym Rady Miejskiej w Dębicy (najmłodszym). Przewodniczył komisji prawno-organizacyjnej a następnie komisji rewizyjnej, kierował pracami kapituły wyróżnień. Najbardziej aktywny w zakresie składanych wniosków, wybrany “Radnym na medal” w plebiscycie prasy regionalnej.

W 2018 r. ponownie uzyskał mandat radnego (nadal najmłodszym) i został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dębicy. Nadal jest najbardziej aktywnym radnym. W obszarze jego zainteresowań samorządowych można znaleźć: gospodarkę komunalną (w tym gospodarkę odpadami), transport zbiorowy, prawo administracyjne, ochronę środowiska. Lubi analizować dane oraz weryfikować informacje i na nich opiera swoje działania. Ma na koncie publikacje we “Wspólnocie”.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK