Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Maciej  Kiełbus

Partner  współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii  Prawnej  Dr  Krystian  Ziemski  &  Partners w Poznaniu, ekspert prawny  ogólnopolskich  i  regionalnych  organizacji  samorządowych  (w tym Związku   Miast  Polskich,  Związku  Gmin  Wiejskich  RP),  autor  licznych publikacji  dotyczących  systemu  gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU;

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK