Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Paweł Kaźmierczak

Partner kierujący Działem Prawa Podatkowego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doradca podatkowy, specjalista w dziedzinie stosowania materialnego i procesowego prawa podatkowego, prawa egzekucyjnego oraz prawa finansowego sektora finansów publicznych. Wieloletni praktyk organów administracji skarbowej, pełniący funkcję zarządzające i kierownicze, w tym na stanowiskach naczelnika urzędu skarbowego oraz wicedyrektora izby skarbowej.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK