Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Tomasz Gibki

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Studiów podyplomowych MBA na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Od dwudziestu lat nieprzerwanie związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. W latach 2000-2002 pracował w biurze projektów i zajmował się kompleksową obsługą projektową Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” S.A. Kolejnym etapem kariery zawodowej była praca w wykonawstwie, nadzorował i kierował realizacją budów obiektów infrastruktury wodno-ściekowej. Od roku 2006 posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Od roku 2007 jest Wiceprezesem Zarządu w Spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. i nadzoruje gospodarkę wodną i ściekową na terenie gmin Strzelce Opolskie i Jemielnica.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK