Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Piotr Winter

Prezes Zarządu firmy MW CONCEPT sp. z o.o. oraz współtwórca systemu informatycznego eSesja. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Ekspert oraz aktywny uczestnik procesów informatyzacji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego kraju. Wspomaga merytorycznie oraz technologicznie radnych oraz pracowników w biurach rady miast, gmin oraz powiatów w wyeliminowaniu papierowego obiegu dokumentów oraz wprowadzeniu elektronicznego głosowania i zarządzania dyskusją podczas posiedzeń. Przeszkolił ponad 1000 radnych z zakresu obsługi tabletów oraz praktycznego wykorzystania urządzeń elektronicznych w pracy radnego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK