Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Elżbieta Solska-Kuchciak

Ekonomista, biegły sądowy w zakresie kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Ekspert w zakresie reguł dowodowych między innymi w audycie i kontroli wewnętrznej (zarządczej). Doświadczony validator w zakresie oceny audytu wewnętrznego.

Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice, certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów. Posiada 12 letnią praktykę w kontroli oraz 16 letnią praktykę w audycie wewnętrznym w administracji samorządowej. W 2011 r. uzyskała uprawnienia PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner wydany przez APM Group Ltd w zakresie Zarządzania Projektami. Od 2011 r. członek rad nadzorczych w spółkach miasta Katowice.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK