Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Elżbieta Paliga

Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Koordynator Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska. Ponad 20 letni staż pracy w administracji rządowej i samorządowej zarówno w kontroli wewnętrznej oraz audycie wewnętrznym.

Posiada m.in. certyfikaty: CICA, CRMA, Internal Quality Assessment Validator, ISO 27001. Ukończyła studia podyplomowe:  Master of Public Administration (MPA), Zarządzanie w biznesie o specjalności finanse firm, Audyt i Kontrola Finansowa. Otrzymała w 2009 roku stypendium rządowe w  Indii - Noida ICISA - Center Audit , International Training - The audit of social problems . Odbyła staże zagraniczne w Brukseli, w Komisji Europejskiej - Biuro Audytu IAS, w Kopenhadze, w Międzynarodowej Szkole Letniej - Copenhagen Business School -New crisis in public management and the effect of service delivery - the impact of financial cutbacks preliminary program. Członek Honorowy IIA Polska.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK