Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Wojciech Ogiela

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, zatrudniony w komórkach odpowiedzialnych za funkcję audytu wewnętrznego oraz koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2004 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego. Posiada 15 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2016 roku pełnił funkcję Członka niezależnego Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

Od grudnia 2018 roku odpowiedzialny za realizację zadań Ministra Finansów w zakresie koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnetrznego – obecnie naczelnik Wydziału Koordynacji Kontroli Zarządczej i Audytu Wewnętrznego w Sektorze Publicznym w Departamencie Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów.

Pomysłodawca, a także współautor formularza oraz metodyki przeprowadzania samooceny i walidacji funkcji audytu wewnętrznego w sektorze publicznym z wykorzystaniem formularza Quality@w.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK