Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Michał Liżewski

Specjalizuje się we wdrażaniu projektów innowacyjnych w sektorze publicznym., doradza jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji pilotażowych inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej w formule EPC/ESCO. Z sukcesami doradzał przy realizacji pilotażowych inwestycji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce zakończonych zawarciem umowy o PPP i pozyskaniem finansowania. Jest autorem publikacji i prelegentem na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce efektywności energetycznej i PPP.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK