Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Stanisław Lipiński

Ekonomista, absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz uzyskał dyplom MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. 24.02.2004 r. powołany przez Radę Miasta na stanowisko Skarbnika Miasta Szczecina.

Przez wiele lat pracował jako dyrektor ekonomiczny, finansowy w kilku przedsiębiorstwach m. in. w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa w Szczecinie oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Szczecinie (1982-1988). Na początku lat dziewięćdziesiątych był naczelnym dyrektorem PTSB "TRANSBUD" w Szczecinie. Od 1992 roku pracował w sektorze bankowym na stanowisku dyrektora oddziału (ostatnio w banku BPH). Zasiadał w radach nadzorczych kilku spółek, m. in. w MPO - w latach 1997-2000, oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Warszewo” w latach 1994-2015.

Pełni funkcję zastępy przewodniczącego Komisji Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2009) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016).

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK