Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Katarzyna Lenczyk -Woroniecka

Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego w dużej komórce samorządu. Wcześniej kilkuletnia praca w działach księgowych sektora prywatnego, w tym, na stanowisku Głównego Księgowego. Członek Zarządu IIA Polska, dyplomowany audytor sektora publicznego (CGAP), certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów (698/2004), Internal Quality Assessment/Validator, posiada certyfikat zapewnienia zarządzania ryzykiem (CRMA).

Autorka m.in. artykułu „Audyt strategii województwa - aspekty praktyczne” w monografii zbiorowej pt. "Samorząd z perspektywy dwudziestolecia reformy administracyjnej i terytorialnej" z 2018 roku oraz publikacji „Audyt wdrożenia systemów klasy EZD” w miesięczniku „IT w Administracji” luty 2019. Autorka artykułu „Wsparcie wykonywania kontroli u beneficjenta przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych przez system kontroli zarządczej jednostki samorządu terytorialnego.” w kwartalniku „KontrolerInfo” w czerwcu 2020 roku. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK