Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Agata Kumpiałowska

Ekonomista, audytor wewnętrzny, wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz trener Ministerstwa Finansów w zakresie kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i budżetu zadaniowego. Obecnie Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku oraz kierownik Referatu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Finansów (nr zaświadczenia 58/2004). W 2004 r. uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Od 2006 r. Prezes Koła Audytorów Wewnętrznych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Białymstoku.

Autorka artykułów i publikacji w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem wewnętrznym - współpracuje z Wydawnictwem Beck. Wydane publikacje książkowe: Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym (Wydawnictwo C.H.Beck, 2011r.), Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora publicznego (Wydawnictwo C.H.Beck, 2015r.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych (Wydawnictwo C.H.Beck).

Współautorka „Szczegółowych wytycznych Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem” określonych w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK