Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Grzegorz P. Kubalski

Prawnik, teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego. Czynny samorządowiec – był m.in. Przewodniczącym Rady Powiatu Legionowskiego i Wójtem Gminy Jabłonna. Obecnie członek Zarządu Powiatu Legionowskiego. Ekspert samorządowy od 2008 roku związany ze Związkiem Powiatów Polskich, gdzie obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Biura. Udzielał wsparcia również Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK