Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Małgorzata Kern

Skarbnik Miasta Chorzów, poprzednio Naczelnik WIAS w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, była członkiem Komitetu Monitorującego RPOWŚl 2007-2013 oraz Podkomitetu Monitorującego POKL 2007-2013, przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki gminnej, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim oraz Study Abroad Center na Wirtschaftsuniversitat w Wiedniu. Przedstawiciel Śląskiego Forum Skarbników w Krajowej radzie Forów Skarbników. Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie oraz zarządu Fundacji „Afriquia”. Pasja – projektowanie i wykonywanie ubrań, windsurfing.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK