Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marcin Aptekorz

Prawnik, informatyk. Specjalizuje się w szczególności w zakresie programowania, cyberbezpieczeństwa, prawa nowoczesnych technologii, prawa do prywatności, prawa własności intelektualnej. Koordynator Działu ds. Bezpieczeństwa Informacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa, analityki, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz prowadzenia audytów z tym powiązanych, zarówno w sektorze prywatnym jak i finansów publicznych. Uczestniczył także w koordynowaniu prac informatycznych i główny informatyk w różnych projektach i grantach informatycznych. Trener w szkoleniach prawniczych i informatycznych z zakresu programowania, cyberbezpieczeństwa także w projektach ministerialnych o zasięgu ogólnopolskim, w szkoleniach dedykowanych i wewnętrznych.

Autor kilku podręczników o tematyce informatycznej i prawniczej. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK