Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Barbara Sajnaj

Skarbnik Miasta Poznania od 1999 roku. Biegły rewident. Z zawodu jest prawnikiem. Od początku działalności zawodowej związana z finansami. Nadzoruje politykę finansową i budżetową Miasta Poznania. Autorka i współautorka publikacji poświęconych zarówno Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu (finansowanie inwestycji miast), rachunkowości budżetowej (inwentaryzacja), jak i centralizacji VAT w jednostkach sektora finansów publicznych. W roku 2012 obroniła z wyróżnieniem pracę dyplomową w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w ramach Akademii Liderów Samorządowych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK