Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Katarzyna Kruszka-Pytlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku związana z Urzędem Miasta Poznania, początkowo przy realizacji unijnych projektów infrastrukturalnych, a od 2010 roku realizuje jeden z największych w Polsce projektów hybrydowych partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie gospodarki odpadami  tj. „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”. Obecnie zajmuje się gospodarką odpadami w aglomeracji poznańskiej jako Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Poznania oraz Członek Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".  Od 2019 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów z siedzibą w Białymstoku oraz  Członek Komisji PPP Związku Miast Polskich.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK