Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Joanna Macura

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunkach administracja oraz prawo. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości w Instytucie Ekonomii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Posiada certyfikat Ministra Finansów w zakresie księgowości. Pracę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Skarbowym, gdzie zatrudniona była przez 16 lat. W 2007 roku została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Brenna. Od czerech lat jest członkiem Euroregionalnego Komitetu Sterującego dla Funduszy Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Euroregiony Śląsk Cieszyński.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK