Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Barbara Mulik

Doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody. Z wykształcenia mgr inż. ochrony wód, ukończone studia podyplomowe – ochrona i kształtowanie środowiska. Przez 25 lat nadzorowała bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pracując w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, od ponad 10 lat współpracuje z gminami i przedsiębiorstwami wodociągowymi w zakresie zarządzania ryzykiem (identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, audyty i analizy, Plany Bezpieczeństwa Wody). Autorka artykułów w czasopismach branżowych, prelegentka na konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Wykładowca kilku przedmiotów na studiach podyplomowych „Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę” na Politechnice Śląskiej. Członek zespołów - weryfikującego i redakcyjnego – polskiego wydania Wytycznych dotyczących jakości wody do picia, czwarta edycja WHO 2011. W latach 2014-2017 członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Od 2018 r. uczestnik prac w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nad nową dyrektywą w sprawie jakości wody do spożycia. Ekspert Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w zakresie zaopatrzenia w wodę.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK