Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Anna Grygierek

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji. Kontynuowała edukację w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, gdzie ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą.

Działalność samorządową rozpoczęła w 2002 roku w Radzie Powiatu Cieszyńskiego. Od 2006 roku pełni funkcję burmistrza Strumienia, gminy miejsko-wiejskiej w powiecie cieszyńskim.

Ponadto pełni funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jest przewodniczącą Ogólnopolskiego Samorządowego Forum Kobiet.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK