Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Bartosz Dominiak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne) oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas (Prognozowanie, Planowanie Strategiczne i Foresight). Wiele lat pracował w instytucjach publicznych centralnych i samorządowych. W latach 2006-2010 radny m.st. Warszawy. Konsultant i ekspert ds. zrównoważonego rozwoju miast i smart city. Od 2015 r. prowadzi projekt Smart City Blog (www.smartcityblog.pl). Prowadzi zajęcia ze studentami w ramach przedmiotów obejmujących tematykę rozwoju inteligentnych miast.

Od grudnia 2018 r. jest zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z rekomendacji lokalnego stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Odpowiada m.in. za utrzymanie terenów zieleni oraz zasoby lokalowe.

Motto, które przyświeca jego aktywności w obszarze inteligentnych miast, brzmi: „Smart city to nie tylko technologie, lecz przede wszystkim ludzie, dla których technologie mają pracować."

 

Bartosz Dominiak

A graduate of Warsaw School of Economics (International Economic and Political Relations) and Collegium Civitas (Forecasting, Strategic Planning and Foresight). He has many years of experience working in public institutions, both central and local government. He was a member of the Warsaw City Council (2006-2010).

He is an independent consultant and smart city expert. Since 2015 he has been in charge of Smart City Blog (www.smartcityblog.pl). He is a lecturer in smart cities development. Since December 2018 he has been a deputy district mayor of Ursynów District of Warsaw recommended by the local association Otwarty Ursynów (Open Ursynow). He is responsible, among others, for greenery and housing resources.

He believes that Smart City is not about technologies but first of all about people that technologies are for.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK