Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Irena Szumlak

Powołana na stanowisko Skarbnika Miasta Uchwałą Rady Miejskiej w Lublinie w dniu 20 grudnia 1990 roku. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych. Od ponad 40 lat związana jest z pracą w finansach publicznych w administracji rządowej i samorządowej. Uczestniczy w pracach Komisji Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich, jest członkiem Komisji Finansów Związku Miast Polskich. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK