Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Tadeusz Kołacz

Pełnił funkcje kierownicze w administracji:  dyrektora zespołu szkół średnich, dyrektora zarządu szkół, naczelnika w UM, wicestarosty, wiceburmistrza. Autor licznych artykułów eksperckich w prasie ogólnopolskiej z zakresu samorządu, edukacji i zarządzania. Posiada bogate doświadczenie w szkoleniu kadr zarządzających w samorządzie i administracji. Częsty uczestnik debat ogólnopolskich w zakresie finansów i samorządu. Specjalizuje się w racjonalizacji wydatków oświatowych i samorządowych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK