Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Leszek Świętalski

Ur. 6 listopada 1953 r. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Rolnicza, (kier. Zarządzanie) Miśnia, Niemcy, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, (kier. Funkcjonowanie firm i samorządów w Unii Europejskiej). Wójt Gminy Stare Bogaczowice w latach 2000 – 2014. Od 2014 r. Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjator wielu zrealizowanych pomysłów związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie w faktycznym przekazaniu części uprawnień, środków finansowych i odpowiedzialności dla rad sołeckich i Konwentów Sołtysów. Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP w latach 2000 – 2014. r.

Członek Zespołu ds. Polityki Europejskiej KWRiST, członek Naczelnej Rady Zatrudnienia w latach 2005 - 2012. Reprezentował polski samorząd w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy od 2001 r. do 2014 r. Obserwator, zastępca członka oraz członek Komitetu Regionów UE w latach 2002 – 2014. Będąc członkiem Prezydium KR reprezentował wielokrotnie Komitet, Prezydentów KR i instytucje KR podczas misji zagranicznych. W 2008 r. został powołany na przewodniczącego Komisji Spraw Administracyjnych i Finansowych KR – CAFA. Pod jego kierownictwem budżet KR uzyskał najlepszą dynamikę wzrostu i wykonania. Przewodnicząc CAFA, zainspirował Komitet do przystąpienia do programu samooceny metodą CAF. Reprezentuje stronę samorządową oraz Związek Gmin Wiejskich RP w debatach parlamentarnych i resortowych poświęconych problemom legislacyjnym oraz implementacji środków Unii Europejskiej, a także prawa unijnego. Łączy pracę zawodową z działalnością na rzecz samorządów i idei samorządowej na forum krajowym oraz europejskim. Mając duże doświadczenie dot. problematyki samorządowej, jest częstym komentatorem zdarzeń dot. samorządów w środkach przekazu o zasięgu regionalnym i krajowym. Występuje jako stały komentator spraw samorządowych w „Dzienniku Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”, „Serwis Administracyjno Samorządowy”, „Wspólnota” oraz w portalach www.samorzad.pap.pl i www.portalsamorzadawy.pl.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK