Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Jarosław Czerw

Doktor habilitowany nauk prawnych, Sekretarz gminy Gościeradów i radny Rady Powiatu w Kraśniku, radca prawny, ekspert Fundacji Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie. Pełnił m.in. funkcje: sekretarza miasta, wicestarosty oraz przewodniczącego rady powiatu. Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Nauk Społecznych). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem administracyjnym, w szczególności prawem samorządu terytorialnego, prawem oświatowym oraz ochroną danych osobowych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK