Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Piotr Tomaszewski

Finansista. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1993r. do 2002 roku zasiadał w Zarządzie Banku Pocztowego S.A, a od 1998 roku pełnił funkcję Prezesa Banku.

Od 2003 do 2010 roku zajmował się finansami i restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Od stycznia 2011 roku pełni funkcję Skarbnika Miasta Bydgoszczy.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK