Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Krzysztof Mączkowski

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Podyplomowe Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie „Prawa Finansowego i Gospodarczego” oraz Podyplomowe Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie „Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków UE” oraz „ Akademii Liderów Samorządowych”.

Od 2003r. skarbnik Miasta Łodzi.

Przewodniczący Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Aqua Park Łódź Spółka z o.o.

A graduate of the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz. “Financial and economic law”- postgraduate studies at the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz.

“Management of EU-funded projects” and “Academy of local government leaders” - postgraduate studies at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.

Since 2003 Treasurer of the City of Lodz.

Chairman of the Treasury Committee of the Union of Polish Metropolises.

Chairman of the Supervisory Board of Aqua Park Lodz Ltd.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK