Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Danuta Lange

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu:

  • Audyt wewnętrzny
  • Elektroniczna Administracja publiczna rządowa i samorządowa w teorii i praktyce.

W roku 2004 uzyskała tytuł audytora  wewnętrznego – zdając egzamin Państwowy w Ministerstwie Finansów, w roku 2014 zdała egzamin państwowy w Ministerstwie Skarbu na członków rad  nadzorczych.

Złoty medal za długoletnią służbę.

Łączny staż  pracy – 40 lat, w tym ponad 20 lat w samorządzie.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK