Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Izabela Kuś

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu, profil matematyczno-fizyczny.

Ukończyła Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek Informatyka i Ekonometria, specjalność Ekonometria.

Karierę zawodową rozpoczęła pracą w banku zdobywając doświadczenie w wydziale kredytów i w dziale sprzedaży. Od 1998 związana z samorządem gdańskim. Do stycznia 2020 odpowiadała za przygotowanie inwestycyjnej części budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Współtworzyła zasady wieloletniego planowania inwestycyjnego w Gdańsku i uczestniczyła przy tworzeniu oprogramowania wspomagającego ten proces. Jako ekspert pracowała w projekcie wdrażania procedur wieloletniego planowania inwestycyjnego w samorządach okręgu kaliningradzkiego. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kierowała referatem rozliczeń projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy unijnych. Posiada certyfikaty Studium Kierowników Projektów Europejskich, zarządzania projektami wg metodyki PRINCE 2, auditora normy ISO 9001 oraz uprawnienia dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Funkcję Skarbnika objęła w lutym 2020 r.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK