Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Maciej Kosiński

Członek zarządu i współwłaściciel firmy Biomass Media Group. Absolwent Wydziału Historycznego przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z mediami związał się w 2006 roku pracując w Polskiej Agencji Prasowej. Jest jednym z założycieli i pomysłodawców stowarzyszenia Polska Rada Pelletu, w której w latach 2016-2019 pełnił rolę pierwszego prezesa zarządu. Zawodowo związany ze spółką Biomass Media Group, której jest współwłaścicielem i członkiem zarządu. Firma jest wydawcą magazynów branżowych („Magazyn Biomasa”, „Rynek Pelletu”, „Rynek Biogazu”) oraz portalu magazynbiomasa.pl.

Biomass Media Group to także organizator misji gospodarczych oraz największych w tej części Europy wydarzeń dla branży biomasowej takich jak: Forum Pelletu, Kongres Biogazu, Biomasa w ciepłownictwie, Kongres Biometanu, Biowęgiel w Polsce oraz licznych warsztatów i seminariów. Od lat aktywny orędownik rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Europie.

Maciej Kosiński is one of the founders and originators of the Polish Pellet Council, in which in the years 2016-2019 he was the first president of the board. Professionally associated with the company Biomass Media Group, of which he is a co-owner and member of the board.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK