Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Mariusz Szewczyk

Urodził się 24 lipca 1964 roku w Dębicy. Z wykształcenia jest socjologiem. Ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. W latach 1995-2008 był zatrudniony w ZPHU ,,Terry" jako dyrektor d.s. handlu i marketingu. Od 2008 roku pełnił funkcję Wojewódzkiego Komendanta Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie. Pod jego kierownictwem, w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej, PWK OHP opracowywała i realizowała wspólnie z zagranicznymi partnerami, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2012-2014 był wicedyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie odpowiedzialnym za fundusze unijne.

Od 18 lat aktywnie uczestniczy w życiu miasta i powiatu. W latach 2002-2006 oraz 2010-2014 pełnił funkcję Radnego Rady Miejskiej w Dębicy, a w latach 2006-2010 funkcję Radnego Rady Powiatu Dębickiego. Od 2014 r. jest Burmistrzem Miasta Dębicy. Podejmuje inicjatywy mające na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców, jak stworzenie nowych miejsc pracy oraz pozyskiwanie krajowych i zagranicznych środków.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK