Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Krzysztof Żuk

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 1996 r. był dyrektorem Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Lublinie. W latach 2007-2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1990-1996 Przewodniczący Rady Miasta Świdnik. Od 2010 r. Prezydent Miasta Lublin.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK