Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Piotr Szewczyk

Specjalista w zakresie inwestycji przemysłowych i gospodarki odpadami. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu oraz kierowaniu realizacją i eksploatacją nowoczesnych zakładów przetwarzania odpadów. Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, podyplomowe studia zarządzania środowiskiem. Kierował projektowaniem i realizacją ZUOK „Orli Staw” obsługującego 23 miasta i gminy. Autor licznych publikacji z zakresu inwestycji oraz gospodarki odpadami. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Brał udział w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji technicznej i przetargowej zadań inwestycyjnych i opracowań planistycznych z zakresu gospodarki odpadami oraz opiniowaniu aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK