Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Sławomir Chmielewski

 Sławomir Chmielewski – ur. 17.03.1957 r. w Mogielnicy, żonaty, dwoje dzieci, doktor nauk biologicznych (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu). W latach 1991-1998 zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, od 1998 r. burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica, założyciel i Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Kulon” (od 1996 do chwili obecnej), członek Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Urzędzie Wojewódzkim w Radomiu (1993-1998), członek i przewodniczący Wojewódzkiej a obecnie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (od 1999 do 2016 r.). W latach 2015 - 2017 - członek Rady Nadzorczej WFOŚ w Warszawie. Autor lub współautor ponad 220 artykułów z dziedziny ochrony przyrody i środowiska, autor i współautor 4 książek z dziedziny ochrony przyrody, specjalista od waloryzacji obszarów i ocen oddziaływania na środowisko. 

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK