Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Michał Jędrzejczyk

Radca prawny, doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Obecnie pełniący obowiązki Dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Najwyższej Izbie Kontroli. W okresie od czerwca 2018 do września 2019 r. doradca Ministra Finansów. Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz wystąpień dotyczących stosowania i wykładni przepisów prawa finansów publicznych. Prowadzi zajęcia z prawa finansowego i prawa podatkowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK