Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Paweł Wróblewski

Paweł Wróblewski - absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ. Praktyk samorządowy, członek organu stanowiącego jednego ze śląskich miast. W organie tym pełni funkcję przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK