Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Barbara Szafraniec

Emerytka. Wykształcenie nauczyciel zawodu , ostatnie 15 lat trenerka ( coach) likwidatora szkód osobowych dla kancelarii prawnej .1980-1989 działaczka NSZZ „ Solidarności „ w Krakowie. Od 30 lat lokalna liderka we wspólnocie parafialnej, realizująca dla tej wspólnoty bieżące problemy np.;zespół charytatywny. W uznaniu za tę działalność otrzymała medal od władz samorządowych z okazji XX lecia dzielnic Krakowa-2011r .Od 2014 członek Rady Krakowskich Seniorów –druga kadencja. W 2015 r współzałożycielka Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów , któremu przewodniczy drugą kadencję. Członek Małopolskiej Rady ds.Polityki Senioralnej drugą kadencję. Czynnie uczestniczy w problematyce senioralnej pisząc artykuły do: Gazeta Senior, do Głosu Seniora, do Kwartalnika Generacja ( Warmia i Mazury) do dwutygodnika Kraków.pl. Współpracuje aktywnie z organizacjami senioralnymi Warmii i Mazur, WRZOS,Federacjami UTW, Stowarzyszeniem Manko -Głosem Seniora ,Fundacją MiLA.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK