Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Piotr Skubiszewski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Członek Zespołu radców prawnych Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (obsługa prawna: Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Finansów i Certyfikacji LUW w Lublinie). Specjalizuje się w szczególności w prawie:administracyjnym materialnym i procesowym, samorządu terytorialnego, gospodarczym, o obrocie nieruchomościami, spółdzielczym, oraz o stowarzyszeniach i fundacyjnym. Współpracował z: Kancelarią Radcy Prawnego Piotra Kalbarczyka Iustusz siedzibą w Lublinie, Kancelarią Radcy Prawnego Tadeusza Flisaz siedzibą w Lublinie, kancelariami adwokackimi, Lubelskim Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych Fundacji Instytutu na Rzecz Państwa Prawa w Lublinie. Autor i współautor publikacji książkowych, artykułów naukowych i opracowań prawniczych. Sekretarz punktowanego przez MNiSW ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina.Referent i wykładowca na wielu konferencjach naukowych i szkoleniach dla pracowników samorządowych w tym m.in. wykładowca dwóch edycji studiów podyplomowych w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Lublin. Wlatach 2014-2017 pełnił mandat radnego Miasta Lubartów. Laureat nagrody „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018”, „Człowieka Roku Ziemi Lubartowskiej 2016”. Uhonorowany „Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz „Medalem Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina”.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK