Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Agnieszka Piskorz-Ryń

Dr Agnieszka Piskorz-Ryń Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydz. Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK