Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marcin Pasak

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od kilkunastu lat aktywnie związany z bankowością, począwszy do segmentu detalicznego, przez SME po bankowość korporacyjną. Przez ostatnie 8 lat odpowiedzialny w Banku PEKAO SA za współpracę z klientami sektora publicznego z całej Polski. Specjalista z zakresu zarządzania finansami publicznymi, w tym m.in. finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych. Doprowadził do pozyskania finansowania dla kilkuset projektów (obligacje, kredyty, BsB, wykupy wierzytelności, leasingi itp.) realizowanych przez jst i/lub spółki komunalne o wartości kilku miliardów złotych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK