Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Grzegorz Misiorny

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Transport oraz absolwent studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej na kierunku BHP i Politechniki Krakowskiej na kierunku Inżynierii Ruchu Drogowego. Od lat związany z branżą drogową i transportową. W 2000 r. rozpoczął swoją karierę w strukturach Urzędu Miasta Łodzi w Wydziale Dróg i Transportu. Od 2003 r. pracował w Wydziale Transportu Zbiorowego Zarządu Dróg i Transportu. W latach 2012 – 2013 był Naczelnikiem Wydziału Transportu Zbiorowego i Parkowania w ZDiT. W 2013 r. został Zastępcą Dyrektora ds. Transportu i Inżynierii ZDiT, a 3 lata później Dyrektorem ZDiT. Współodpowiedzialny za realizację największych projektów drogowo – transportowych na terenie Miasta Łodzi, m.in.:
• budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odc. od A. Włókniarzy/Pabianicka do ul. Rzgowskiej,
• rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem,
• budowa układu drogowego i węzłów przesiadkowych Dworca Łódź Fabryczna,
• układu komunikacyjnego,
• zintegrowanej taryfy z Przewoźnikami Kolejowymi.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK