Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka – Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wcześniej kilkuletnia praca w działach księgowych sektora prywatnego, w tym, na stanowisku Głównego Księgowego. Członek Zarządu IIA Polska, dyplomowany audytor sektora publicznego (CGAP), certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów (698/2004), Internal Quality Assessment/Validator, posiada certyfikat zapewnienia zarządzania ryzykiem (CRMA). Autorka publikacji w miesięczniku rachunkowość nr 11/2011 „Specyfika badania sprawozdań finansowych publicznych uczelni wyższych” oraz publikacji w zeszytach naukowych „Audyt wewnętrzny jako źródło systematycznej oceny” - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współautorka artykułu „Pojęcie audytu w ustawie o KAS” w miesięczniku „Finanse Publiczne” luty 2017. Autorka polskiego tłumaczenia arkuszy do samooceny według metodologii IIA Global z podręcznika Quality Assessment Manual oraz podręcznika IIA Global „Rola audytu w zarządzaniu sektorem publicznym”.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK